Przygotowanie podłoża do układania płytek

Popularną przyczyną nie trzymania się płytek jest nieodpowiednie lub mało staranne przygotowanie podłoża pod klejenie. Płytki wymagają odpowiednio przygotowanej stabilnej i jednolitej ściany. Co należy wiedzieć o podłożu do klejenia płytek? Jakie prace powinniśmy na nim wykonać zanim zaczniemy układać płytki?

Trudne podłoże w pracach glazurniczych oznacza podłoże, którego zastany stan techniczny zmniejsza przyczepność kleju lub podłoże, które podczas użytkowania może ulec wyraźnym odkształceniom. Niestety, w pewnym stopniu większość podłoży ma jakieś swoje wady, które mogą negatywnie wpłynąć na prace glazurnicze.

Podłoże odpowiednie do wykonania robót glazurniczych posiada w miarę jednolitą powierzchnię, jest też stabilne, nie obsypuje się i jest odpowiednio nośne. Przed rozpoczęciem układania płytek musimy skuć stare warstwy nawierzchni ściany o słabej przyczepności. Także łuszcząca się i sypiąca ze ścian farba powinna zostać precyzyjnie zeskrobana. Dzięki temu podłoże będzie stabilne podczas prowadzonych prac glazurniczych..

Nietrwałe, czyli kruche i sypiące się podłoże jest szczególnie trudne dla procesu prawidłowego klejenia płytek. Takie podłoże ułatwia odpadanie płytek ze ścian. Ponadto podłoże, które się sypie czy też kruszy może nawet po odpowiednim zagruntowaniu być za słabe dla utrzymania nowych płytek.

Jeśli płytki odpadną, jesteśmy zmuszeni ponownie usunąć warstwę niestałego podłoża. Odpowiednie podłoże łatwo poznamy, gdyż nie uda nam się w łatwy sposób zarysować jego powierzchni. Tak przygotowana ściana jest odpowiednia do tego, żeby po zagruntowaniu trwale układać na niej płytki.

Podłoże może być też chłonne oraz łatwo nasiąkliwe wodą. Klejąc na takim podłożu płytki z nałożonej zaprawy klejącej zostanie szybko odciągnięta część wody. To zmniejszy prawidłową przyczepność zaprawy. Przed samodzielnym klejeniem płytek powinniśmy pochłaniające wodę podłoże zagruntować, minimalizując pochłanianie przez podłoże wody z zastosowanej zaprawy klejowej.

Profesjonalne i innowacyjne rozwiązania marki Weber ułatwiają samodzielne układanie płytek. Produktami marki Weber dedykowanymi do najróżniejszych podłoży są weber.prim 803 (Eurolan TG 5) oraz weber.tec 822 (Superflex 1).

weber.prim 803 (Eurolan TG 5) jest jednokomponentową warstwą sczepną. Stosowana jest przez glazurników jako grunt powierzchni wewnętrznych i zewnętrznych i warstwa sczepna o zwiększonej przyczepność na gładkich i niechłonnych podłożach w pomieszczeniach mokrych.

weber.tec 822 (Superflex 1) to płynna, elastyczna folia uszczelniająca do wykonywania hydroizolacji podpłytkowych. weber.tec 822 przeznaczony jest do elastycznych, bezszwowych uszczelnień pod okładzinami z płytek. Preparat stosuje się w pomieszczeniach wilgotnych i mokrych, na podłożach betonowych, jastrychach cementowych, tynkach tradycyjnych oraz na podłożu z cegły ceramicznej, silikatowej, na bloczkach gazobetonowych i keramzytobetonowych oraz na podłożach zawierających gips. Znajduje też zastosowanie przy tworzeniu systemu ogrzewania podłogowego.

Add Comment